Gyvuliu ukis knyga online dating

Rated 4.36/5 based on 656 customer reviews

Europos Sąjungos vietinis išmetamo ŠESD kiekio sumažinimas 80 proc. išmetamas ŠESD kiekis (įskaitant tarptautinės aviacijos sektorių) buvo 16 proc. Jei dabartinės strategijos būtų visiškai įgyvendintos, Europos Sąjunga vietinį išmetamą ŠESD kiekį 2020 m. Analizė taip pat rodo, kad taikant mažesnio užmojo priemones galėtų būti įšaldytos investicijos, su kuriomis susijęs didelio CO2 kiekio išmetimas, todėl vėliau padidėtų išmetamo CO2 kainos, o bendrosios viso laikotarpio sąnaudos būtų gerokai didesnės. -49 % |Išmetamas kitų (ne CO2) ŠESD kiekis | -30 % | -72 … -78 % |Saugus, konkurencingas ir nė kiek CO 2 neišmetantis elektros energijos sektorius Mažo CO2 kiekio technologijų ekonomikai bus ypač svarbi elektros energija. Todėl ES elektros energijos sistemos galėtų tapti įvairesnės ir saugesnės, nors valstybės narės galėtų laisvai rinktis konkrečias nacionalines aplinkybes atitinkantį energijos rūšių derinį.sumažintų 20 proc., palyginti su 1990 m., ir 30 proc. Be to, ypač svarbu vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, demonstracinę veiklą ir anksti diegti mažo CO2 kiekio technologijas (pavyzdžiui, įvairūs mažo CO2 kiekio energijos šaltiniai, CO2 surinkimas ir saugojimas, pažangieji elektros tinklai, hibridiniai automobiliai ir elektromobiliai) siekiant užtikrinti, kad vėliau jų skverbtis būtų ekonomiškai efektyvi ir didelio masto. Analizės duomenimis, elektros energijos sektoriuje išmetamą CO m. Kad tai virstų tikrove, reikia dideliu mastu diegti įvairias esamas, įskaitant pažangesnes, technologijas, pavyzdžiui, fotovoltinę technologiją, kuri laikui bėgant atpigusi taps konkurencingesne.bus pagrindinis veiksnys šiame sektoriuje siekiant pakeisti išmetamo ŠESD kiekio didėjimo tendenciją.Efektyvesnį degalų vartojimą derinant su kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, kainų nustatymo sistemomis, kuriomis sprendžiamos spūsčių ir oro taršos problemos, infrastruktūros apmokestinimu, pažangiuoju miestų planavimu ir geresniu viešuoju transportu) 2030 m.Be to, teks toliau nuolat vykdyti klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos technologijų mokslinius tyrimus.3. SEKTORIų PERSPEKTYVAKomisijos analizėje išnagrinėtos pagrindinių sektorių kryptys. Kitos priemonės, pavyzdžiui, energijos apmokestinimas ir technologinė parama, gali būti tinkamos visapusiškam elektros energijos gamybos sektoriaus įnašui užtikrinti.Išanalizuoti įvairūs scenarijai, kuriuose numatyti įvairūs technologijų inovacijų tempai ir skirtingos iškastinio kuro kainos. Atsižvelgiant į tai, kad mažo CO2 kiekio technologijų ekonomikai ypač reikšminga elektros energija, teks naudoti gerokai daugiau atsinaujinančių šaltinių energijos, tačiau daugelio tokių šaltinių našumas kintamas, todėl reikės daug investuoti į tinklus, kad nenutrūkstamas tiekimas būtų užtikrinamas visą laiką[8].

Galėtų būti apsvarstyta, kaip būsimuose patobulintuose modeliuose geriau atsižvelgti į pačios klimato kaitos poveikį, taip pat į energijos akumuliavimo ir pažangiųjų elektros energijos tinklų sprendimus paskirstytajai elektros energijos gamybai.1 diagramoje pavaizduota, kaip iki 2050 m. Tuomet scenarijus, pagal kurį vietinis išmetamo ŠESD kiekis mažinimas 80 proc., rodo, kaip keistųsi bendrasis ir atskirų sektorių išmetamas ŠESD kiekis, jie būtų įgyvendinamos papildomos strategijos atsižvelgiant į technologijas, atsirasiančias per tą laikotarpį.1 pav. efektyvaus energijos vartojimo tikslą, Europos Sąjunga iki 2020 m. Tai neturėtų poveikio šiuo metu leidžiamų išlyginamųjų priemonių kiekiui[6].Sąveikos galimybės su kitais tvarumo tikslais, pavyzdžiui, mažesne priklausomybe nuo naftos, Europos automobilių pramonės konkurencingumu, taip pat su nauda sveikatai (ypač geresne oro kokybe miestuose), yra svarus argumentas, kodėl Europos Sąjunga turėtų dėti daugiau pastangų, kad paspartintų elektrifikavimo technologijų (ir apskritai alternatyvių degalų ir traukos metodų) plėtrą ir kuo ankstesnį diegimą visoje transporto sistemoje.Todėl nestebina tai, kad JAV, Japonijos, Pietų Korėjos ir Kinijos automobilių pramonės sektoriuose daugiau investuojama į akumuliatorių technologijas, elektromobilius ir kuro elementus.Būtina visiškai įgyvendinti Strateginį energetikos technologijų planą – per artimiausius 10 metų tam reikės skirti 50 mlrd. -67 % |Namų ūkiai ir paslaugos (CO2) | -12 % | -37 … galima sumažinti beveik iki nulio, be to, elektros energija galima iš dalies pakeisti iškastinį kurą transporto ir šildymo sektoriuose. Konkretūs su energija susiję scenarijai ir priemonės, kuriuos pasirinkus išmetamas CO2 kiekis būtų tiek sumažintas ir būtų užtikrintas energetikos saugumas ir konkurencingumas, bus apsvarstyti 2050 m. Jis bus grindžiamas ES energetikos politika ir strategija „Europa 2020“.EUR papildomiems moksliniams tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai. Nors šiuose dviejuose sektoriuose elektros energijos bus suvartojama vis daugiau, bendrasis elektros energijos suvartojimas ir toliau didėtų ankstesnių laikotarpių tempu, nes būtų nuolat didinamas vartojimo efektyvumas. ES ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema bus labai svarbus veiksnys siekiant, kad rinkoje daugėtų įvairių mažo CO2 kiekio technologijų ir taip elektros energijos gamybos įmonės būtų paskatintos investicijų ir veiklos strategijas derinti atsižvelgdamos į kintančias energijos ir technologijų kainas.

Leave a Reply